free bootstrap theme

REGULAMIN WYNAJMU
BOXY-DACHOWE.PL

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wynajmu sprzętu turystycznego


1.
Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2. 
Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

3.
Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

4.
Za każdy wypożyczany sprzęt pobierana jest kaucja (wysokość kaucji uzależniona jest od rodzaju wypożyczanego sprzętu i wynosi od 100 zł do 300 zł)

5.
Warunkiem rezerwacji wynajmowanego sprzętu jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł na konto bankowe lub dokonanie opłaty w systemie rezerwacyjnym na stronie www.boxy-dachowe.pl:

DANE KONTA BANKOWEGO:
Artix Adrian Orłowski
Ul.Poborzańska 8/55
03-368 Warszawa
NIP: 524-252-02-95
Mbank : 34 1140 2004 0000 3302 6710 2490

Gwarancją rezerwacji jest dokonanie płatności w systemie online na stronie www.boxy-dachowe.pl lub dokonanie przelewu bankowego oraz przesłanie na email kontakt@boxy-dachowe.pl elektronicznego potwierdzenia wpłaty

5a.
W przypadku rezygnacji z wypożyczenia zadatek nie jest zwracany.

5b.
Rezerwacja w systemie rezerwacyjnym możliwa jest do 48h od planowanej daty wynajmu

5c.
Rezerwacje w systemie rezerwacyjnym on-line na stronie www.boxy-dachowe.pl lub telefoniczne, dokonane na mniej niż 7 dni przed planowaną datą wypożyczenia, wymagają opłacenia 100% wartości ceny wynajmu

5d.
W przypadku anulowania rezerwacji, o której mowa w pkt. 5c, całość wpłaconej kwoty nie podlega zwrotowi

6.
Wszystkie ceny podane na stornie są cenami brutto

7.
Przy zwrocie sprzęt powinien być czysty, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za czyszczenie użyczonego sprzętu w wysokości 30 zł

8
Opłata za wypożyczany sprzęt pobierana jest z góry - w formie przedpłaty na konto lub na miejscu w Wypożyczalni czy u klienta. Wysokość opłat zawarta jest w cenniku

9.
Sprzęt wypożyczany jest na podstawie wniesionej opłaty + kaucji wg cennika Wypożyczalni oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta – dowód osobisty lub paszport (dokument do wglądu, kaucja pozostaje w depozycie Wypożyczalni do czasu zwrotu sprzętu).

10.
Wypożyczenie i zwrot odbywa się w miejscu ustalonym z Klientem.

11.
Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

12.
Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.

13.
Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

14.
Klient oświadcza, że nie będzie użyczał sprzętu osobą trzecim oraz nie będzie dokonywał napraw sprzętu we własnym zakresie

15.
W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą dobę, następującą po planowanym terminie zwrotu wypożyczonego sprzętu, chyba że przedłużenie wynajmu ustalone będzie z wypożyczalnią nie później niż 3 dni przed planowanym zakończeniem wynajmu.

16.
Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie 22-290-70-70 lub mailowo: kontakt@boxy-dachowe.pl. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie, do właściwych organów ścigania.

17.
Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu.

18.
Klient zobowiązuje się do zapłaty za zniszczenia sprzętu zgodnie z wyceną dokonaną przez autoryzowany serwis sprzętu, który został wypożyczony. Kosztorys napraw oraz faktura zostaną dostarczone do klienta w przeciągu 14 dniu od daty zwrotu sprzętu.

19.
Do czasu otrzymania wyceny kaucja za wypożyczony sprzęt nie zostanie zwrócona.

19a.
W przypadku naprawy tańszej niż wartość kaucji, różnica zostanie zwrócona wynajmującemu.

19b.
W przypadku naprawy droższej niż wartość kaucji, kaucja zostanie zaliczona na poczet naprawy.

20.
W przypadku rezygnacji z wypożyczenia w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym wypożyczeniem, zadatek nie jest zwracany.    

Adres

ul. Modlińska 61 
03-199 Warszawa

 

 

Dane kontaktowe

@: kontakt@boxy-dachowe.pl
Tel: +48 22 290 70 70